Cât durează schimbarea titularului de contract la abonamentele de energie electrică

Foto: Facebook/Enel România

Share This:

Pentru că mulți dintre voi mi-ați scris și m-ați întrebat „cât durează, domne’, schimbarea titularului de contract la energia electrică?”, am revenit cu acest articol, care are scopul de a vă lumina. În nenumăratele mesaje pe care mi le-ați trimis pe blog, unele postate în cadrul acestui articol, altele direct pe e-mail, mi-ați sesizat faptul că furnizorii de curent se mișcă încet atunci când vine vorba de procesarea dosarelor depuse.

Și eu am trecut printr-un proces de schimbare a titularului de contract și totul s-a făcut în trei zile. Din acest motiv trebuie să știți că schimbarea titularului de contract este o floare la ureche doar în situația în care nu e însoțită de lucrări suplimentare la rețeaua de distribuție sau când nu sunt litigii pe locul de consum ori probleme de susccesiune.

Din păcate, legislația în vigoare privitoare la activitatea de furnizare a energiei electrice (Ordinul ANRE nr. 64/2014) conține formulări ambigue în ceea ce privește termenele pe care trebuie să le respecte furnizorii de electricitate. Articolul 18 din Regulament spune așa:

La cererea scrisă a unui client final, furnizorul este obligat să comunice, în scris, într-un interval de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii, o ofertă privind condiţiile de furnizare a energiei electrice pe piața concurențială, care conţine: preţul de furnizare, condiţiile şi termenele de plată şi data-limită de încheiere a contractului de furnizare. Dacă clientul final solicită și are dreptul la serviciul universal, FUI (furnizorul de ultimă instanță) remite acestuia o ofertă pentru încheierea unui contract de furnizare în aceste condiții.

Exprimarea lasă loc de interpretare, fiindcă Regulamentul nu stabilește care e data-limită pentru încheierea contractului de furnizare, ci spune doar că furnizorul trebuie să-ți trimită o ofertă în cel mult 15 zile lucrătoare de la depunerea cererii.

Pentru lămuriri suplimentare m-am adresat companiilor de electricitate care activează în România. Iată care au fost răspunsurile lor la întrebarea Cât durează schimbarea titularului de contract?

ENEL România

Durata soluţionării unei astfel de cereri poate să difere în funcţie complexitatea mai mare sau mai mică a contextului în care se derulează procedura de schimbare a titularului contractului de furnizare. Spre exemplu, soluţionarea poate fi posibilă şi în urma unei singure vizite în punctele noastre de lucru, dar poate dura câteva zile, dacă situaţia impune intervenţia operatorului de distribuţie – pentru montare contor sau în cazul în care procesul este gestionat prin mijloace de comunicare la distanță, în funcție de gradul de încărcare al operatorilor.

Însă, folosirea mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, online) oferă un grad sporit de confort clientului, care nu trebuie să facă o vizită la punctele fizice de contact. Precizăm că suntem oricând la dispoziţia clienţilor noştri, pentru a identifica în mod corespunzător tipul solicitării, paşii necesari pentru fiecare situaţie în parte, dar şi termenele aferente de soluţionare.

Foto: Facebook/Enel România

Care e procedura de schimbare a titularului de contract

În ceea ce priveşte procedura de schimbare a titularului de contract, nu au fost operate modificări majore față de anul trecut, ci doar a fost simplificat procesul de contractare online, fiind mult mai prietenos în acest moment.

Încheierea unui contract de furnizare se face în situaţiile schimbării parţiale sau totale a identităţii clientului, preluării prin cumpărare, moştenire, închiriere a unei locuințe (cu acordul proprietarului), donaţie a unei locuințe sau a unui spațiu deja racordat la energie electrică, fără a fi necesare modificări ale instalației electrice sau pentru un loc de consum nou, după obținerea avizului tehnic de racordare.

Documente necesare încheierii contractului de furnizare

Cerere pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice;

Semnarea de către solicitant a formularului Oferta de de furnizare a energiei electrice;

Cerere de reziliere din partea actualului titular de contract, doar în cazul în care preluarea contractului de furnizare a energiei electrice se face de la o persoană juridică (de exemplu de la dezvoltator imobiliar);

Actul de proprietate în copie sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosință asupra locului de consum pentru care se solicită încheierea contractului (plus acordul proprietarului de încheiere a contractului de către chiriaș în formă autentică sau semnat în fața angajatului punctului Enel);

Actul de identitate sau actul de constituire al asociaţiei (asociaţii de proprietari) în copie.

Unde se trimit documentele

Documentele completate pot fi transmise online, prin intermediului contului MyEnel sau la adresa de email contacteem.ro@enel.com sau direct în Punctele Enel din proximitatea clientului. Clienţii sunt rugaţi să transmită într-un singur mesaj toate documentele necesare pentru încheierea contractului de furnizare, pentru o procesare rapidă a documentelor și înregistrarea acestora în sistemul informatic.

Pe cât posibil, este recomandat să fie specificat codul Eneltel al locului de consum pentru care clientul dorește încheierea unui nou contract de furnizare a energiei electrice.

Cum completezi cererea de întocmire a contractului

În formularul tip Cerere pentru încheiere contract, la secțiunea „Tipul instalației electrice”, în cazul în care a cumpărat imobilul, clientul este rugat să completeze „preluată de la … ”, menționând numele actualului titular al contractului de furnizare, precum şi indexul şi seria contorului electric.

Pentru confirmarea echipamentului de măsurare a energiei electrice, clientul este rugat să ne transmită o poză a contorului. Dacă locul de consum nu a fost racordat anterior la rețeaua electrică, se va bifa opțiunea „nouă”.

 Cum alegi tariful de facturare (completarea ofertei de furnizare)

Oferta de furnizare reprezintă opțiunea viitorului client pentru tariful de facturare a energiei electrice consumate. Există două opțiuni principale de alegere a ofertei de furnizare:

 1. la tarifele reglementate de ANRE, caz în care se va transmite completată și semnată oferta de furnizare a energiei electrice clienti casnici – zona Muntenia;
 2. la ofertele de preţ din piaţa liberă oferite de Enel.

Pentru tarifele reglementate, clienţii pot consulta secţiunea dedicată pentru descrierea acestora, iar pentru ofertele Enel din piaţa liberă se poate accesa pagina Oferte destinate clienților rezidențiali sau pot suna la numărul 0800.070.701 pentru mai multe detalii şi informaţii.

E bine să știi

În cazul contractelor de vânzare-cumpărare cu clauză de întreținere sau cu uzufruct viager este necesar acordul notarial pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice. În cazul contractelor de închiriere sau de comodat este necesar acordul notarial al proprietarului pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice de către chiriaș. În cazul extrasului de carte funciară, aceasta nu trebuie să fie mai veche de 30 de zile.

Dacă a avut loc o schimbare a numelui sau numărului stradal față de adresa înscrisă în actul de deținere a spațiului, respectiv a actualului contract de furnizare este necesară o adeverință de la Primărie cu noua denumire sau noul număr al străzii ori un certificat de nomenclatură stradală.

ELECTRICA SA

Durata maximă de soluționare a unei cereri de încheiere a contractului de furnizare a energiei electrice este de 15 zile. Pot fi și situații în care soluționarea nu este posibilă în acest termen, din motive independente de voința furnizorului (ca exemplu, documentația depusă de solicitant nu este completă, caz în care se solicită completarea acesteia).

„Dorim să precizăm că majoritatea solicitărilor, indiferent dacă acestea sunt depuse la ghișeu sau transmise online, sunt soluționate în 1-5 zile lucrătoare de la data înregistrării”, spun reprezentanții Electrica SA.

Foto: Facebook/Electrica SA

Procedura privind schimbarea titularului de contract nu s-a schimbat în comparație cu anul 2016. Documentele pe care solicitantul (noul proprietar al imobilului) trebuie să le pună la dispoziția societății în vederea încheierii contractului de furnizare a energiei electrice pe numele său sunt cele prevăzute în Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali aprobat prin Ordinul ANRE nr. 64/2014, respectiv:

Cererea de încheiere a contractului cuprinzând datele de contact, declarația pe propria răspundere că în spațiul respectiv se desfășoară numai activități casnice, precum și opțiunea privind tariful aplicat (în cazul contractului reglementat), respectiv oferta-tip aleasă (în cazul în care se alege o ofertă-tip);

Actul de identitate al solicitantului;

Actul de proprietate sau alt document care să ateste dreptul de folosință asupra spațiului care face obiectul locului de consum respectiv (documentul se prezintă în original și se depune în copie). În cazul în care clientul final nu deține un astfel de document, sau documentul respectiv nu are caracter definitiv, dar acesta declară pe propria răspundere că folosește legal imobilul ce reprezintă locul de consum, atâta timp cât locul de consum nu este revendicat de o altă persoană, furnizorul poate încheia contract de furnizare a energiei electrice pe durată limitată de timp, de cel mult un an, cu posibilitate de prelungire.

În acest caz, la solicitarea furnizorului, solicitantul trebuie să constituie o garanție. Solicitantul trebuie să constituie garanție și în cazul în care este client temporar (durată de existență mai mică de 6 luni);

Acordul scris al proprietarului de drept al spațiului, în cazul în care solicitantul are calitatea de chiriaș/ concesionar sau o altă calitate similară care atestă dreptul de folosință temporară a locului de consum, dacă această mențiune nu se regăsește înscrisă în actul de deținere a spațiului.

E.ON România

În cazul clienţilor casnici care se prezintă în Centrele de Relaţii cu Clienţii pentru schimbarea titularului de contract se face pe loc. În situaţii particulare, clientul depune documentele în vederea redactării contractului, semnarea acestuia având loc ulterior, la o dată convenită de comun acord.

Foto: Facebook/E.ON Career

În cazul utilizării unui canal alternativ de comunicare (e-mail, servicii poştale etc.), după procesarea documentelor trimise, clientul va primi contractul (în două exemplare). Schimbarea de titular este validată după ce clientul ne returnează un exemplar semnat din contract.  Durata procesului este determinată în principal de timpul de răspuns al clientului.

Documente necesare pentru schimbarea titularului de contract

Document din care să rezulte dreptul de proprietate (sau folosinţă) a spaţiului de locuit (contract de vânzare-cumpărare, certificat moştenire, act închiriere etc.);

Carte/buletin de identitate al titularului.

Pentru informaţii suplimentare, recomandăm persoanelor interesate să ne contacteze prin unul din canalele de comunicare:

 1. Telefonic, apelând Centrul de Servicii Clienţi, de luni până vineri, între orele 08.00 şi 20.00, la numerele 0800.800.366 şi 0800.800.900, apelabile gratuit din orice reţea de telefonie, sau 0265/200.366, apelabil la tarif normal, din toate reţelele de telefonie;
 2. Prin e-mail, la adresa: serviciiclienti@eon-romania.ro;
 3. Prin fax, la numărul: 0265/200.367;
 4. Prin poştă, la O.P.1, C.P. 10 Târgu Mureş;
 5. Prin intermediul contului E.ON Myline;
 6. La Centrele de Relaţii cu Clienţii.

Citește și:

E.ON lansează E.ON Flash, un serviciu online pentru abonamentele de electricitate și gaze

2 Comments on "Cât durează schimbarea titularului de contract la abonamentele de energie electrică"

 1. salutare
  mie mi-a luat aproximativ 2 luni sa fac asta, ( cu reconectare cu tot )
  iar ultima reglare a documentelor fiscale s-a intins pe inca 2 luni,
  pe scurt am inceput in Mai si am terminat in Septembrie
  deoarece asa merge treaba la ENEL

  in schimb la gaze….. alta viata , am trimis documentele online astazi si a doua zi la ora 13 aveam un tehnician la apartament care a dat drumul la gaz.

  • Sunt cazuri și cazuri. Vă dau și eu un exemplu. O româncă stabilită în Italia m-a contactat acum câteva luni să mă întrebe cât ar dura procedura de încheiere a unui contract. Femeia urma să vină în țară să cumpere o casă și nu putea sta în România decât cinci zile. Mă întreba dacă va reuși oare să rezolve totul în acele cinci zile. I-am sunat pe cei de la compania de curent, nu contează care, le-am explicat situația și s-a rezolvat. M-a contactat femeia să-mi spună că totul a durat două zile. Și-a făcut cruci, fiindcă nu credea că e posibil așa ceva în țara asta. Bravo lor!

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.