Burse școlare pentru elevii din Capitală. Cine dă mai mult?

Share This:

Instituțiile de învățământ din București au definitivat listele cu elevii merituoși care vor fi recompensați cu burse școlare în semestrul al doilea al acestui an școlar. Primăriile de sector au aprobat și ele (cu o excepție) sumele care vor fi acordate copiilor care fac cinste școlilor în care învață. Conform legii, elevii au dreptul la burse de performanță, de merit, de studiu și sociale, însă un sector din București a mai creat un tip de bursă, pentru elevii super super speciali. Iată care sunt sumele pe care le vor primii copiii în semestrul II pentru performanța de la școală!

Bursele de performanță se acordă copiilor care s-au clasat pe locurile I-III la olimpiadele și concursurile școlare naționale, care s-au calificat la olimpiadele internaționale sau care au obținut un loc pe podium la concursurile cultural-artistice, tehnico-științifice sau cu caracter sportiv organizate de Ministerul Educației.

Bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare:
a) au rezultate deosebite la învăţătură (media generală de cel puţin 8,50 şi nota 10 la purtare în anul şcolar anterior, respectiv în primul semestru al anului şcolar). Bursa se acordă elevilor aflaţi în clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional;
b) au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de Ministerul Educației Naționale;
c) au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de Ministerul Educației Naționale.

Bursele de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele trei luni cel mult egal cu salariul minim pe economie şi care îndeplinesc simultan condiţiile: au media generală peste 7.00 şi nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se acordă bursele.

Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei sau a susţinătorilor legali. Pot beneficia elevii orfani sau bolnavi, elevii din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învăţământ din localitatea de domiciliu și/sau elevii proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii:
• nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie;
• nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp, în zonele montane.

Iată care e distribuția burselor școlare în Capitală, pe sectoare!

SECTORUL 1. Consiliul Local a aprobat acordarea a 17.260 de burse școlare elevilor care învață în instituțiile de învățământ din această zonă a Capitalei. În cursul celui de-al doilea semestru al anului școlar 2017-2018, copiii vor beneficia de burse în bani pentru performanță, burse de merit, burse de studiu și burse de ajutor social. Conform legislației în vigoare, cuantumul burselor diferă în funcție de categoria din care fac parte.

Cele mai mari burse sunt cele pentru performanța școlară, recompensată de Sectorul I cu 600 de lei lunar, pentru fiecare elev excepțional. Bursele de merit, de studiu și sociale au o valoare de 300 de lei pe lună. Spre deosebire de bursele sociale, toate celelalte stimulente financiare se acorde pe perioada cursurilor școlare.

Citește și: Mi-aș muta oricând biroul în mansarda Primăriei Sectorului 1
SECTORUL 2. Primăria locală a avut bani pentru recompensarea a 12.719 elevi cu rezultate excepționale la învățătură sau care provin din familii sărace. Autoritățile din Sectorul 2 au identificat 428 de elevi care se încadrează în cerințele legale pentru a beneficia de burse de performanță. Cuantumul acestor burse este 500 de lei lunar pentru fiecare elev, deci cu 100 de lei mai puțin decât la Sectorul 1.

Bursele de merit sunt acordate în funcție de mediile generale ale elevilor, iar ajutoarele pleacă de la 300 de lei lunar și ajung la 400 de lei lunar (pentru elevii cu medii cuprinse între 9,50 și 10). În semestrul II vor fi recompensați cu burse de merit 8.116 copii.

Burse școlare vor primi și 1.091 de copii încadrați la stimulente financiare pentru studiu, în cuantum de 250 de lei pe lună. Alți 3.084 de copii vor fi ajutați financiar cu burse sociale, care au valori de 150 de lei și de 300 de lei.

SECTORUL 3. În urma ședinței de Consiliu Local din 28 martie 2018, autoritatea locală a alocat fonduri pentru 12.357 de burse școlare, iar cuantumul lor este diferit în cele trei cicluri de învățământ (primar, gimnazial și liceal). Primăria Sectorului 3 a decis acordarea unor burse de performanță pentru 465 de elevi, iar stimulentul este mai mare în cazul elevilor de liceu (400 de lei pe lună), spre deosebire de elevii din ciclul primar și gimnazial (200 de lei pe lună).

Cu burse de merit vor fi recompensați 8.760 de copiii care studiază în școli, primare, gimnaziale și licee din Sectorul 3. Dintre aceste burse, 1.445 sunt destinate elevilor din ciclul liceal care nu au domiciliul în acest sector. Și în acest caz, suportul primăriei diferă de la un ciclu la altul, bursele de merit fiind în valoare de 100 de lei pe lună – în ciclul primar și gimnazial; în valoare de 200 de lei pe lună – pentru elevii de liceu care nu au domiciliul în Sectorul 3; în valoare de 400 de lei pe lună – pentru elevii de liceu care au domiciliul în Sectorul 3. În plus, vor fi acordate cinci burse de merit speciale pentru elevii de liceu care au absolvit anul școlar 2016-2017 cu media generală 10 (zece), cuantumul lor fiind de 1.000 de lei pe lună.

Încă 669 de burse de studiu vor fi acordate în semestrul II al acestui an școlar, iar cuantumul lor este de 150 de lei – pentru elevii din ciclul primar și gimnazial; 300 de lei – pentru elevii de liceu care nu au domiciliul în Sectorul 3; 400 de lei – pentru elevii de liceu care au domiciliul în Sectorul 3.

Burse sociale vor fi acordate pentru 2.458 de elevi din toate ciclurile de învățământ. Bursele sunt în cuantum de 150 de lei pe lună – pentru elevii din ciclul primar și gimnazial; 300 de lei pe lună – pentru elevii de liceu.

Citește și: Ți-e teamă că nu iei Bacul? Îți poți cumpăra subiectele, ca să fii mai aproape de reușită

SECTORUL 4. Autoritățile locale din Sectorul 4 nu au inițiat încă o hotărâre de consiliu în vederea stabilirii burselor școlare aferente semestrului II, iar motivul invocat este că listele cu elevii merituoși nu au fost definitivate încă de școli. „Bursele școlare aferente semestrului II al anului școlar 2017-2018 precum și cuantumul acestora vor fi aprobate în perioada următoare prin hotărâre a Consiliului Local Sector 4, după finalizarea centralizării acestora de către unitățile de învățământ. Menționăm faptul că, cererile de acordare a burselor școlare se analizează în cadrul comisiei de acordare a burselor, constituită la nivelul fiecărei unități de învățământ, în funcție de criteriile specifice stabilite conform OMECTS nr. 5576/2011 respectiv în limita fondurilor repartizate în acest scop”, ne-au spus reprezentanții primăriei.

UPDATE 30 mai 2018

Consiliul Local al Sectorului 4 a emis o hotărâre în data de 16 mai 2018 prin care alocă suma de 3,66 de milioane de lei pentru recompensarea financiară a 4.232 de elevi merituoși. Copiii vor primi intre 100 și 400 de lei pe lună, în funcție de categoria de bursă la care se încadrează, începând de săptămâna viitoare, au anunțat edilii Sectorului 4. Aceștia au precizat că întârzierile în adoptarea unei hotărâri de premiere a elevilor se datorează instituțiilor de învățământ.

„Ne pare rău pentru întârzieri, dar acestea au fost generate de erori produse în școli, la întocmirea listelor de dosare. A fost nevoie de demersuri suplimentare, a trebuit să ne îndreptăm către fiecare unitate de învățământ în parte, pentru a rezolva toate aceste probleme. Din păcate, nu noi – nu Primăria și nici Consiliul Local – decidem condițiile de acordare a acestor burse și nici căror elevi le sunt date. Potrivit legii, există o serie de proceduri care trebuie respectate, condițiile sunt stabilite de Ministerul Educației, dosarele sunt evaluate la nivel de unitate de învățământ și sunt centralizate la primărie. Noi nu avem niciun cuvânt de spus, trebuie doar să plătim”, a explicat directorul general al Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4, Ana Maria Mocăniță.
SECTORUL 5. O primărie care își permite să aloce 5 milioane de lei pentru continuarea lucrărilor la Catedrala Mântuirii Neamului (vezi ședința de Consiliu Local din 29 martie 2018) ar trebui să aibă bani și pentru recompensarea performanței școlare. În ciuda aparențelor, Primăria Sectorului 5 demonstrează că poate să împace și capra și varza și a găsit resurse pentru ambele nevoi. Dacă în semestrul I al acestui an școlar primăria a plătit 8.605 burse, pentru semestrul al doilea a prevăzut bani din buget pentru 9.792 de elevi.

Cuantumul burselor e ușor diferit față de alte sectoare, bursele de performanță ajungând la 400 de lei pe lună. Doar 180 de elevi au fost recomandați de școlile în care învață pentru acest tip de susținere.

În schimb, 7.054 de copii vor fi recompensați cu burse de merit, în funcție de media generală de la școală. Bursele sunt în valoare de 150, 250 și 400 de lei lunar.

Cu burse de studiu vor fi ajutați 179 de elevi, iar cuantumul acestora este de 150 de lei pe lună. Copiii poveniți din familii sărace sau din mediul rural, dar și copiii orfani sau bolnavi (2.356 în total) vor primi burse sociale în valoare de 150 de lei pe lună.

SECTORUL 6. Consiliul Local al Sectorului 6 abia a aprobat, în ședința din 27 martie 2018, numărul și cuantumul burselor acordate în semestrul I al acestui an școlar. Conform unui răspuns primit din partea reprezentanților primăriei, bursele pentru semestrul II vor face obiectul unei noi hotărâri de consiliu, însă data la care va fi ea suspusă votului nu se cunoaște în acest moment.

Însă, ceea ce este excepțional în Sectorul 6 e că primarul Gabriel Mutu a ținut neapărat să implementeze un nou sistem de recompensare a elevilor. Edilul a creat „Bursa Primarului Sectorului 6”, prin care acordă stimulente financiare elevilor care au avut rezultate de excepție în cadrul olimpiadelor internaționale. Totodată, sumele pe care le primesc elevii sunt ceva mai mici decât în celelalte sectoare, însă se adresează mai multor categorii de copii.

Așadar, să trecem la detalii! Sectorul 6 a prevăzut bani pentru 9.942 de burse școlare, însă pentru semestrul I al acestui an școlar. Dintre acesta, 190 sunt burse de performanță, care se încadrează între 50 și 160 de lei pe lună, dar pot ajunge la 2.000 de lei pe an pentru elevii olimpici care s-au clasat pe locul I la concursurile naționale.

Nu mai puțin de 6.993 de elevi vor primi burse de merit, ajutoul financiar fiind cuprins între 60 și 100 de lei pe lună. Pentru a fi recompensat cu 100 de lei lunar, un elev din învățământul preuniversitar trebuie să aibă media generală 10 (zece) pe primul semestru al anului școlar 2017-2018. Conform primăriei, 471 de copii se califică pentru acest tip de bursă.

Doar 45 de burse de studiu au solicitat școlile din Sectorul 6, performanță care va fi recompensată de primărie cu 50 de lei pe lună, în perioada în care copiii merg efectiv la școală.

În ceea ce privește bursele sociale, Sectorul 6 a prevăzut cel mai mic cuantum pentru copiii care provin din familii sărace. Sunt 2.714 burse sociale, iar valoarea lor este cuprinsă între 10 și 130 de lei pe lună.

Cât privește bursele de excelență ale primarului Sectorului 6 știm doar cuantumul acestora, nu și câți copii vor beneficia de recompensa financiară. Bursele de excelență se acordă pentru locul I obținut la olimpiadele internaționale – 3.000 de lei pe an; pentru locul II obținut la olimpiadele internaționale – 2.250 de lei pe an; pentru locul III obținut la olimpiadele internaționale – 1.500 de lei pe an; pentru mențiune obținută la olimpiadele internaționale – 1.000 de lei pe an.

Citește și:

Ajutați-mă să găsesc cea mai bună pizza din București!
1 Comment on "Burse școlare pentru elevii din Capitală. Cine dă mai mult?"

  1. Bursele sunt aprobate doar pe hartie caci in realitate nu sunt acordate burse in sectorul 2 copiilor cu medii cuprinse intre 8,50 si 9,49.
    Iata un alt segment afectat de deciziile politice, de aceasta data copiii fiind cei afectati.
    Si cum sa ii invatam noi pe copii ce este respectul, promisiunea, dreptatea…

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.