Cum și de ce să îți schimbi furnizorul de energie electrică

Share This:

Mai mult ca sigur că știi déjà că ai posibilitatea să-ți schimbi furnizorul de energie electrică. În cele ce urmează o să insist pe procedură, dar, mai ales pe motivele pentru care merită să faci acest pas. Ghidul nostru va fi Ion Lungu, președintele Asociației Furnizorilor de Energie Electrică din România (AFEER), care a răspuns la nouă întrebări esențiale legate de acest proces.

Ceea ce trebie să știi încă de la început e că nu ești obligat să renunți la furnizorul tău actual. Însă, începând cu anul 2018, energia electrică îți va fi facturată diferit, la prețul pieței, căci se va renunța la tarifele reglementate de stat.

Furnizorul de energie electrică nu trebuie confundat cu distribuitorul, care poate să rămână același și după ce-ți schimbi societatea care îți furnizează energie electrică. De exemplu, grupul Enel deține în România și companie de furnizare (Enel Energie) și companie de distribuție (Enel Distribuție). Dacă alegi să schimbi furnizorul, vei rămâne cu același distribuitor.

Enel Distribuție va asigura în continuare reviziile, extinderea rețelelor, montarea/schimbarea contoarelor. Mai exact, își va păstra obiectivul de îmbunătățire a calității serviciului de distribuție. Ce are de câștigat ? Păi va fi plătit de viitorul tău nou furnizor de energie pentru a-ți asigura, în continuarea, serviciile.

În general, românii cred că prețul este criteriul esențial după care trebuie să-ți alegi furnizorul de energie electrică. În realitate, diferențele de tarif care există între competitori pe această piață de energie sunt foarte mici, și vor fi și mai mici după 2018. Esențiale pentru un contract sănătos sunt modul în care te tratează noul furnizor, canalele de comunicare pe care le pune la dispoziția clienților și felul în care intervine pentru satisfacerea nevoilor tale.

Vorba lungă, sărăcia omului. Să trecem la treabă, căci ne așteaptă Ion Lungu!

Ion Lungu este președintele Asociației Furnizorilor de Energie Electrică din România. Credit foto: afeer.co
Ion Lungu este președintele Asociației Furnizorilor de Energie Electrică din România. Credit foto: afeer.co

danbrumar.ro: Domnule Lungu, de ce mi-aș schimba furnizorul de energie electrică?

Ion Lungu, președinte AFEER: În hotărârea de a schimba furnizorul de energie electrică trebuie să punem în balanță aspecte legate de beneficiile unei oferte personalizate, dar și clauzele contractuale ce se pot dovedi păguboase. Filosofia unui furnizor de energie electrică ar trebui să fie parteneriatul pe termen lung cu clientul său. Acesta trebuie să investească continuu în comunicarea bidirecțională cu clientul, să-i cunoască îndeaproape așteptările și să-și alinieze propriile obiective și planuri de dezvoltare cu acestea.

Furnizorul trebuie să dezvolte pachete personalizate pentru segmentele de clienți deservite. Un furnizor stabil, care anticipează nevoile clientului, identifică soluțiile potrivite pentru acesta devine ușor de preferat unui furnizor care speculează reglementările actuale și își ia angajamente pe care nu le susține.

Și nu în ultimul rând și datorită unor avantaje financiare. Deoarece competiția este foarte mare în piața cu amănuntul, furnizorii lucrează cu marje mici și fac ofertele financiare în consecință.

danbrumar.ro: Ce se întâmplă cu serviciul de electricitate de care beneficiez acum dacă nu-mi schimb furnizorul până în 2018? Ce se modifică în 2018?

Ion Lungu, președinte AFEER: Piața energiei electrice se află în plin proces de liberalizare. Până la începutul anului 2018, toţi consumatorii casnici vor trebui să-şi negocieze un contract cu un nou furnizor de energie electrică, la un preţ de pe piaţa liberă. Spre exemplu, un client casnic care a ales să devină eligibil, nu va mai avea un contract reglementat cu drepturile conferite de regimul de Serviciu Universal. De asemenea, nu va mai avea un tarif reglementat stabilit de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), ci își va negocia individual un contract, cu un furnizor care achiziționează energia la un preț care depinde de cerere și ofertă și care pe piața concurențială poate varia.

danbrumar.ro: După ce criterii trebuie să-mi aleg noul furnizor de energie electrică? Sunt, totuși, o sumedenie de firme

Ion Lungu, președinte AFEER: Schimbarea furnizorului de electricitate implică studierea cu atenție sporită a ofertelor de pe piață, dar și a contractelor de furnizare. Prețul ofertat, condițiile de plată, durata contractului, condițiile rezilierii contractului sunt criterii ce trebuie luate în considerare în aceeași măsură pentru a nu încheia o colaborare nefavorabilă. Este important de menționat faptul că prețul energiei variază pe piața liberă și există furnizori care nu prezintă toate componentele care vor fi incluse în factura finală.

Totodată, scutirile la plata unor taxe stabilite ca obligatorii de prevederi legale sunt promisiuni fără fundament care vă pot induce în eroare.

Dacă se trece dintr-un regim reglementat într-unul concurențial sau se schimbă furnizorul în regim concurențial, clientul trebuie să aibă în vedere aspecte legate de obligația de actualizare a cantității de energie ce urmează a fi cumpărată, clauzele care își produc efecte și după încetarea contractului; obligația de a actualiza prognoza structurii consumului; clauze privitoare la terminarea contractului înainte de termen; clauze penalizatoare și condițiile în care părțile pot renegocia clauzele din contract.

Așteptările unui client de la furnizorul său de energie ar trebui să includă condiții contractuale stabile, transparente; confortul unei relații contractuale consolidată prin canale de comunicare eficiente; economia la factura de energie; consiliere cu privire la siguranța în utilizarea energiei, consiliere contractuală, informații necesare bugetării.

danbrumar.ro: Care e diferența dintre furnizare și distribuție, între furnizor și distribuitor? Oameni fac adesea confuzii

Ion Lungu, președinte AFEER: Distribuitorul de energie este persoana juridică, titulară a unei licențe de distribuție care deține rețeaua electrică dintr-o anumită regiune. Acesta distribuie energia electrică consumatorilor din regiunea respectivă, se ocupă de întreținerea și modernizarea rețelei electrice și remediază defecțiunile care provoacă întreruperile în alimentarea cu energie electrică.

Furnizorul, pe de altă parte, este persoana juridică, titular al unei licențe de furnizare de energie electrică, care asigură și facturează alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, pe baza unui contract de furnizare. Practic, este entitatea cu care se negociază și se încheie contractul, emitentul facturii de curent și persoana de legătură între distribuitor și clientul final.

danbrumar.ro: Unele companii din domeniul energetic și-au creat societăți de furnizare și societăți de distribuție (genul Enel). Care va fi relația dintre noul meu furnizor cu vechiul distribuitor și cum mă va afecta pe mine? Vor lucra cei doi împreună, în interesul meu?

Ion Lungu, președinte AFEER: Orice modificare care apare în situația contractuală dintre client și furnizor nu influențează colaborarea eficientă între distribuitor și furnizor, iar indiferent de furnizorul ales, clientul nu va suferi de pe urma acestei modificări. Legislația în vigoare este foarte riguroasă și, cu toate că există un monopol natural din punctul de vedere al rețelelor de distribuție, reglementează foarte clar relația între furnizor și distribuitor și nu permite abateri de nici o natură, cu atât mai mult cu implicații asupra clientului final.

danbrumar.ro: Pe cine voi suna dacă e vorba de o avarie? Pe cine voi trage la răspundere pentru serviciile pe care le primesc?

Ion Lungu, președinte AFEER: Un furnizor/distribuitor de încredere pune la dispoziția clienților săi canale de comunicare, pentru transmiterea deranjamentelor sau pentru obținerea informațiilor comerciale. Fie că discutăm de linii telefonice dedicate, centre de relații cu clienții, diferite căi de transmitere a solicitărilor și informare, atât marii furnizori, cât și distribuitorii de pe piața de energie, oferă aceste facilități clienților lor și își îmbunătățesc continuu canalele de comunicare.

danbrumar.ro: Liberalizarea prețului la energia electrică înseamnă că operatorii vor cumpăra mai scump de pe piața liberă? Pe cale de consecință eu, ca și consumator final, voi plăti mai mult?

Ion Lungu, președinte AFEER: Prețul energiei electrice variază în funcție de mai mulți factori, iar aici intervine și abilitatea unui furnizor de a găsi cele mai avantajoase prețuri. Primul lucru de la care se pornește în stabilirea prețului final este faptul că, de la producerea energiei electrice și până la consumul ei de către consumatorul final, energia electrică este transportată prin rețelele electrice.

Pentru toți pașii parcurși de energia electrică în cadrul acestui transport sunt percepute diferite tarife fixe stabilite de ANRE. Așadar, după producerea energiei electrice, producătorul o vinde la furnizor. Din acest moment energia electrică este introdusă în sistemul energetic național (SEN), este transportată prin rețelele de înaltă tensiune ale Transelectrica; este extrasă din sistemul energetic național, distribuită prin rețelele de medie și joasă tensiune ale operatorilor de distribuție; livrată la consumatorul final și, în final, consumată de către acesta.

În concluzie, prețul energiei electrice este compus din prețul energiei electrice active (acest preț este format din prețul de producție plus profitul furnizorului); prețul de introducere a energiei în SEN, denumit pe scurt TG; prețul de transport prin rețelele Transelectrica; prețul de extracție a energiei din SEN, denumit TL; prețul de distribuție care, în funcție de punctele de delimitare patrimonială, poate avea până la trei componente (preț pentru delimitare la înaltă tensiune, medie și joasă).

danbrumar.ro: Mă mai pot întoarce la tarifele reglementate, odată ce îmi schimb furnizorul de energie electrică?

Ion Lungu, președinte AFEER: Din punct de vedere teoretic, piața de energie electrică este integral liberalizată încă din anul 2007. Toți clienții casnici, comerciali, industriali au dreptul de a-și alege liber furnizorul. Însă, datorită inerției, nu toți au utilizat acest drept. În prezent, energia aferentă tarifului reglementat cuprinde o cantitate reglementată, cu preț stabilit de ANRE, și o cantitate achiziționată din piața concurențială – CPC (componentă piață concurențială). De la sfârșitul anului viitor, datorită programului de liberalizare, toată energia va fi achiziționată doar din piața concurențială.

Dacă un client casnic renunţă la furnizorul lui de energie electrică, el nu va mai beneficia de preţul reglementat. Factura lui va fi calculată pe baza preţului din piaţă. În prezent, pentru consumatorii casnici care nu îşi exercită dreptul de a-şi alege furnizorul sunt în vigoare tarifele la energia electrică prevăzute în ordinul preşedintelui ANRE nr. 102/2009.

danbrumar.ro: Domnule Lungu, când se vor bucura consumatorii finali de roadele dezvoltării sectorului de producere a energiei din surse nepoluante? Acest sector energetic este susținut în continuare de fiecare cetățean pentru ca, într-un orizont de timp, să poată beneficia de energie electrică mai ieftină. Când se va întâmpla acest lucru?

Ion Lungu, președinte AFEER: Piața energiei necesită stabilitate, o direcție clară și transparentă în toate sectoarele ei (producție, transport, distribuție, furnizare și eficiență energetică). Îmbunătățirea cadrului legislativ pentru energia verde ar fi un câștig la nivel național și ar trebui să se numere printre priorități. În prezent, costurile cu investițiile în sectoarele de producere a energiei din surse regenerabile (vânt, solar, hidro, biomasă) sunt mari și nu pot fi recuperate numai din vânzarea energiei electrice produse în aceste unități. Motiv pentru care s-au definit scheme de sprijn, în cazul țării noastre fiind vorba de sistemul de certificate verzi.

Pe măsura dezvoltării acestor sectoare, datorită progreselor tehnologice importante, costurile cu investițiile scad și se estimează că instalațiile care vor intra în producție după anul 2025 nu vor mai avea nevoie de scheme de suport și se vor autosusține din vânzarea energiei. În același timp trebuie să menționăm că energia din regenerabile, introdusă în piață, a avut un efect favorabil asupra competiției și a determinat o reducere substanțială a prețului energiei în piata angro. (Din 2012 în 2016, prețul energiei electrice pentru populație a scăzut cu 20%, ca urmare a energiei verzi introduse în sistemul energetic național – n.n.).

***

Cum îți schimbi furnizorul de energie electrică. Etapele (conform Ordinului ANRE nr. 105/2014)

  • Iniţierea procesului de schimbare a furnizorului nu poate avea loc decât după ce clientul final a optat pentru noul furnizor. Furnizorul poate fi oricare din operatorii economici detinatori de licenta de furnizare de pe teritoriul Romaniei, acest serviciu nefiind limitat la o anumită zona geografică de deservire. Lista furnizorilor de energie electrică de pe piața cu amănuntul poate fi consultată pe pagina de internet www.anre.ro, sectiunea Info consumatori, rubricile Operatori economici/Energie electrica/Furnizare catre consumatori.
  • Pentru a încheia noul contract de furnizare a energiei electrice, clientul final are obligaţia de a transmite furnizorului nou cel puţin următoarele date: adresa locului de consum, denumirea furnizorului actual, codul unic de identificare a punctului/punctelor de măsurare înscris pe factura de energie electrică, valoarea facturilor scadente şi neachitate până la data notificării, aferente energiei electrice furnizate, respectiv serviciilor de reţea, dacă este cazul, precum şi datele referitoare la puterile absorbite/cantităţile de energie electrică pentru care trebuie asigurată furnizarea energiei electrice şi, după caz, alte documente prevăzute în reglementările în vigoare.
  • După ce clientul final şi furnizorul nou convin asupra clauzelor contractuale, inclusiv asupra preţului energiei electrice, încheie contractul de furnizare a energiei electrice. Contractul de furnizare a energiei electrice încheiat cu noul furnizor produce efecte de la data încetării contractului încheiat cu furnizorul actual.
  • Clientul final de energie electrică este obligat să notifice furnizorului actual încetarea contractului de furnizare cu cel puţin 21 de zile înainte.
  • Notificarea trebuie să fie clară, să exprime în mod neechivoc decizia de schimbare a furnizorului actual şi să precizeze în mod expres data încetării contractului de furnizare existent. Modelul de Notificare este prevăzut în anexa la procedura.
  • La solicitarea clientului final şi pe baza contractului de furnizare a energiei electrice încheiat cu clientul final, noul furnizor are obligaţia de a întreprinde demersurile necesare încheierii contractului/contractelor pentru asigurarea serviciului/serviciilor de reţea.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.