Mai puține avize când construiești sau îți renovezi casa. Care sunt schimbările

Credit foto: Milivoj Kuhar/UNSPLASH

Share This:

Începând cu luna noiembrie a acestui an, legislația referitoare la autorizarea lucrărilor de construcții s-a schimbat. Legea 50/1991 a fost modificată cu scopul de a simplifica procedurile și pentru a reduce numărul de avize și autorizații necesare în caz de renovări sau construcții noi de locuințe.

Legea 193/2019, care modifică vechea lege privind autorizarea lucrărilor de construcții, stabilește că avizul serviciilor deconcentrate ale autorităților centrale privind protecția sănătății populației nu mai este necesar pentru o serie de lucrări (art. 5, al. 2.1):

 • Construirea, reabilitarea, extinderea și consolidarea de locuințe unifamiliale (case);
 • Construirea de anexe gospodărești;
 • Construirea de împrejmuiri.

Alte lucrări fără avize

 • Construirea de locuințe unifamiliale (case);
 • Construirea de anexe gospodărești, cu excepția celor utilizate pentru creșterea animalelor;
 • Consolidări ale imobilelor existente;
 • Construirea de împrejmuiri;
 • Dezmembrări, comasări de terenuri.

Citește și: Regulile de aur când cumperi de Black Friday, explicate fără simțul umorului de Poliția Română

La articolul 5 a fost introdus și aliniatul 2.3, care arată că emiterea avizului Comisiei Tehnice de Circulație nu este necesară pentru locuințele unifamiliale situate pe străzi de categoria II și III și care nu sunt în zona de intersecție cu sens giratoriu.

Modificări și în ceea ce privește avizarea lucrărilor de închidere a balcoanelor. Vezi ce s-a schimbat!

Lucrări care se pot face fără autorizație

Tot legea cea nouă prevede că o serie de lucrări de construire/desființare pot fi executate fără autorizație, dacă nu modifică structura de rezistență și/sau aspectul arhitectural al construcțiilor. Din această categorie fac parte:

 • Reparații la împrejmuiri, atunci când nu se schimbă forma acestora și materialele din care sunt executate;
 • Reparații la acoperișuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora;
 • Reparații și înlocuiri de tâmplărie interioară;
 • Reparații și înlocuiri de tâmplărie exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor și tâmplăriei, inclusiv în situația în care se schimbă materialele din care sunt realizate respectivele lucrări;
 • Reparații și înlocuiri de sobe de încălzit și ale coșurilor de fum aferente;
 • Tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje și alte finisaje interioare, precum și pardoseli interioare;
 • Reparații la tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje și alte finisaje exterioare, dacă nu se modifică elementele de fațadă și culorile clădirilor;
 • Reparații sau înlocuiri la instalațiile interioare, precum și reparații la branșamentele și racordurile exterioare, de orice fel, aferente construcțiilor, în limitele proprietății;
 • Montarea sistemelor locale de încălzire și de preparare a apei calde menajere, precum și montarea aparatelor individuale de climatizare și/sau de contorizare a consumurilor de utilități;
Credit foto: Charles PH/UNSPLASH

Anveloparea, tot fără avize

 • Lucrări de reparații, înlocuiri ori reabilitări, fără modificarea calității și formei arhitecturale a elementelor de fațadă, astfel:
 • trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces, terase exterioare;
 • lucrări de reabilitare energetică a anvelopei și/sau a acoperișului – dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasă/șarpantă – la clădiri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri;
 • Lucrări de întreținere periodică și reparații curente la infrastructura de transport și la instalațiile aferente;
 • Lucrări de branșamente aeriene în zonele în care nu sunt interzise prin regulamentul local de urbanism;
 • Lucrări de branșamente și racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă, cu acordul/autorizația administratorului drumului;
 • Modificări de compartimentare nestructurală, demontabilă, realizată din materiale ușoare;
 • Schimbarea de destinație, numai în situația în care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrări de construire/desființare pentru care legea prevede emiterea autorizației de construire/desființare, cu încadrarea în prevederile documentațiilor de urbanism aprobate;

Perdele forestiere, fără autorizație

 • Introducerea de rețele și echipamente de comunicații electronice în infrastructurile fizice subterane existente, construite cu această destinație, precum și introducerea de rețele și echipamente de comunicații electronice în infrastructurile fizice interioare existente;
 • Lucrări de intervenții în scopul implementării măsurilor necesare conform legislației prevenirii și stingerii incendiilor în vigoare, respectiv executarea instalațiilor specifice prevenirii și stingerii incendiilor, în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu;
 • Lucrări de plantare a perdelelor forestiere de protecție și împăduriri pe terenuri degradate;
 • Lucrări de construcții funerare subterane și supraterane, cu avizul administrației cimitirului;
 • Lucrări pentru amplasarea de structuri ușoare demontabile pentru acoperirea terenurilor de sport existente sau destinate desfășurării evenimentelor culturale care vor fi realizate în baza unui aviz de amplasare.

Care e regimul reparațiilor

Conform Legii 193/2019, se pot executa fără autorizație de construire/desființare și unele lucrări care nu modifică structura de rezistență și/sau aspectul arhitectural al construcțiilor amplasate în zone de protecție a monumentelor sau în zone construite protejate, care nu sunt monumente istorice clasate sau în curs de clasare, ori dacă acestea nu reprezintă construcții cu valoare arhitecturală sau istorică, stabilite prin documentații de urbanism aprobate:

 • Lucrări de reparații și/sau întreținere la construcții existente, care nu afectează volumul, forma clădirii și decorația fațadelor și care nu reprezintă extinderi, demolări sau modificări structurale:
 • lucrări de investigare, cercetare, expertizare, conservare și restaurare a componentelor artistice ale construcțiilor, cu avizul autorității administrației publice centrale competente în domeniul protejării patrimoniului cultural sau al serviciilor deconcentrate ale acesteia, după caz;
 • lucrări de reparații minore la finisaje exterioare, cu condiția să se păstreze materialul, culoarea și textura finisajului;
 • lucrări de uniformizare a culorii și texturii finisajelor exterioare, în cazul în care aspectul a fost deteriorat prin mai multe intervenții de reparații;
 • reparații/înlocuiri de tâmplărie exterioară, cu condiția să se păstreze materialul, forma, dimensiunile golurilor și tâmplăriei;

Reparații interioare fără avize

 • Lucrări de reparații interioare la tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje, precum și înlocuiri de tâmplărie interioară, cu păstrarea dimensiunii golurilor;
 • Lucrări de reparații și înlocuiri la pardoseli;
 • Reparații sau înlocuiri la instalațiile interioare;
 • Reparații și înlocuiri de sobe de încălzit și ale coșurilor de fum aferente, păstrându-se forma, dimensiunile și materialele acestora;
 • Reparații la împrejmuiri, acoperișuri, învelitori sau terase, trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces, atunci când nu se schimbă forma acestora și materialele din care sunt executate;
 • Modificări de compartimentări nestructurale, demontabile, realizate din materiale ușoare și care nu modifică concepția spațială interioară;
 • Schimbarea de destinație, numai în situația în care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrări de construire/desființare pentru care legea prevede emiterea autorizației de construire/desființare, cu încadrarea în prevederile documentațiilor de urbanism aprobate;
 • Lucrări de intervenții în scopul implementării măsurilor necesare conform legislației prevenirii și stingerii incendiilor în vigoare, respectiv executarea instalațiilor specifice prevenirii și stingerii incendiilor, în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu.

Autorizații comasate

Legea 193/2019 mai arată că autorizația de construire se va emite pentru toate categoriilor de lucrări, inclusiv cele de racordare și branșare la utilitățile publice (rețea de apă și canalizare, gaze, energie electrică, telefonie, televiziune prin cablu). Autorizația se emite în cel mult 30 de zile de la data depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.