Subvenție de 25.000 de lei pentru amplasarea de panouri solare. Care sunt condițiile

Share This:

Românii care locuiesc în zoe izolate și nu au acces la rețeaua de energie electrică pot accesa fonduri nerambursabile de la stat pentru amplasarea de panouri solare. Ministerul Mediului a scos în dezbatere publică pe site-ul propriu un proiect de ordin de ministru care prevede alocarea a cel mult 25.000 de lei pentru fiecare gosopdărie eligibilă.

Condiția esențială este ca aceasta să se afle la cel puțin 2 kilometri distanță de rețeaua de distribuție a energiei electrice.

De menționat este că beneficiari ai acestui proiect sunt unitățile adminstrativ teritoriale, nu proprietarii de locuințe, care vor întocmi liste cu persoanele interesate în a beneficia de subvenții de stat. Proprietarii trebuie să-și dea acordul expres pentru ca aceste intervenții să aibă loc la nivelul gospodăriilor lor.

Scopul acestui program este îmbunătăţirea calităţii aerului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică ce va fi utilizată în locuințele situate la cel puțin 2 km față de rețeaua de distribuție a energiei electrice și renunțarea la combustibilii convenționali”, se arată în motivarea care însoțește acest proiect de ordin.

De unde vine finanțarea

Programul este în etapa consultării publice, însă va intra în circuitul de aprobare după zece zile în care cei interesați pot depune sesizări sau propuneri. După avizare, programul va fi derulat în fiecare an, în funcție de banii disponibili.

Finanţarea va fi asigurată din veniturile Fondului pentru mediu rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, în limita sumelor prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru Mediu.

E de așteptat ca cele mai multe solicitări să vină din partea comunităților izolate din mediul rural, care îndeplinesc cel mai sigur criteriul esențial de acceptare în program. În acest caz, alegerea primăriilor ca beneficiari de proiect este una cât se poate de inspirată, având în vedere că locuitorii acestor comunități ar fi avut probleme în întocmirea și depunerea dosarelor de finanțare.

Finanţarea nerambursabilă, asigurată de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), reprezintă 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 25.000 lei, inclusiv TVA, pentru fiecare imobil aflat la o distanță de cel puțin 2 kilometri față de rețeaua de distribuție a energiei electrice.

Montarea de panouri solare – activități finanțate

a) achiziţia sistemului fotovoltaic pentru o putere de cel puțin 1 kwp, având ca principale părți componente: panou fotovoltaic, încărcător, baterii (acumulatori), invertor, materiale conexiuni și siguranțe, modul comunicație GPS/contor inteligent de măsurare a energiei electrice produse și de înregistrare a funcționării instalației, structura de montaj a sistemului, tablou electric de curent continuu-alternativ

b) achiziția instalației electrice interioare în imobil;

c) montajul și punerea în funcțiune a sistemului fotovoltaic, a instalației electrice exterioare și interioare, reprezentând maximum 15% din costurile echipamentelor și instalațiilor electrice;

d) TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

Nu trebuie să ai taxe și impozite neplătite

Pentru a putea beneficia de subvenții pentru amplasarea de panouri solare nu trebuie să ai restanțe la plata impozitelor și taxelor către bugetul local și de stat. La dosarul cu documente va trebui să depui și dovezi ale faptului să ești cu taxele și impozitele plătite la zi.

Care sunt documentele necesare

Dosarul de finanțare cuprinde următoarele documente:

a) cererea de finanțare, în original, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la ghid; aceasta se completează prin tehnoredactare și se semnează de către reprezentantul legal al solicitantului sau de către împuternicitul acestuia, caz în care se va depune actul de împuternicire;

b) certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local, emis pe numele solicitantului, în original sau în copie legalizată, valabil la data depunerii dosarului de finanţare;

c) certificat de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original, în copie legalizată sau emis în SPV;

d) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului de către Autoritate, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului, în original sau în copie legalizată;

e) hotărârea consiliului local privind acordul de participare în cadrul programului și derularea procedurilor de achiziție publică pentru achiziționarea sistemelor fotovoltaice finanțate în cadrul programului, în original sau în copie conform cu originalul;

f) acordul deținătorului gospodăriei privind participarea în cadrul programului în condițiile prevăzute în ghid, în original.

Be the first to comment on "Subvenție de 25.000 de lei pentru amplasarea de panouri solare. Care sunt condițiile"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.